CERTIFIED BY

WIE maar vooral WAAROM?

Als eigenaar van uw zonne-installatie hebt u geïnvesteerd in het opwekken van uw eigen groene energie. Risico’s zijn afgewogen en de belangrijke stap om te investeren is gezet, maar nu ? Nu wil u graag de zekerheid en de garantie dat er niets kan mislopen met de zonnepanelen ? Dan is een gecertificeerde pv-installatie een perfecte oplossing.
Als kredietverlener is het belangrijk om te weten dat de volledige pv-installatie zonder defecten of onregelmatigheden groene stroom opwekt. Onzichtbare gebreken die kunnen uitgroeien tot pijnpunten in de zonne-installatie kunnen nu aangepakt worden waardoor het rendement gewaarborgd blijft.
Is een eigenaar van zonnepanelen die goede huisvader als hij beweert ? Solarlab zorgt ervoor dat er geen discussie meer volgt in een dossier, alle nalevingen omtrent garantiebepalingen en voorschriften worden nauwkeurig opgevolgd door Solarlab.
Solarlab staat borg voor uw garanties, daar komt het op neer. De belangrijkste componenten in de pv-installatie vragen om uw aandacht. Zo is het van cruciaal belang om preventief onderhoud uit te voeren op uw zonnepanelen en omvormer en op die manier te voldoen aan de fabrikant zijn voorschriften omtrent de garantiebepaling.

 

Voorbeelden genoeg waarbij eigenaars van zonnepanelen opnieuw moeten investeren in hun pv-installatie aangezien er niet voldaan was aan de garantiebepalingen. U gaat ook om de X aantal kilometers met uw auto op onderhoud, niet omdat hij pruttelt, wel omdat het voorgeschreven wordt door de fabrikant. Uw zonnepanelen vragen dezelfde behandeling.

Tijdens elk preventief onderhoud zullen de technici van Solarlab uitgebreide en speciaal ontworpen testen uitvoeren op de pv-installatie. Het geeft hen de mogelijkheid om een volledige analyse op te stellen waarbij een prestatiescore wordt toegereikt. Door de installatie perfect te beoordelen waar ze in staat toe is en dit te vergelijken met de huidige staat kan Solarlab u perfect zeggen hoe uw pv-installatie ervoor staat.

 

Proficiat! U heeft een 9/10. Weinig installatie halen een zeer goede score, te wijten aan de gebrekkige keuze van kwaliteitsmaterialen maar ook aan de afwerking van de pv-installatie zelf. Solarlab zoekt naar mogelijkheden om deze score positief te beïnvloeden  en geeft u hiervoor de nodige adviezen. Met weinig inspanningen is het mogelijk om een hogere prestatie te verwezenlijken.

Met uw gecertificeerde pv-installatie bent u een stuk zekerder. Het certificaat van Solarlab is goedgekeurd door de bekendste panelen- en omvormerfabrikanten waardoor er voor hun een zekere controle ontstaat op hun materialen. Niets staat hun nog in de weg om hun verleende garanties na te komen als zij zelf de garantie hebben dat alle verplichtingen zijn nagekomen.